Tuyển Nhân Viên Sale Admin

• Là đầu mối thông tin giữa đội ngũ Sales với các bộ phận tại Văn phòng Công ty.

• Nhận thông tin dự án từ Trưởng Phòng, lấy thông tin/ yêu cầu chi tiết (lập bảng báo giá và gửi mail chào giá khách hàng).

• Hỗ trợ các nhân viên sale trong công việc chuẩn bị giao cho khách hàng (lập biên bản giao nhận, hóa đơn bán hàng).

• Đề xuất văn phòng phẩm.

• Phụ trách các công việc hành chánh kinh doanh: chuẩn bị & lưu trữ hợp đồng kinh tế, bản thỏa thuận, hợp đồng nguyên tắc (thông báo định mức công nợ); soạn thảo các văn bản, hợp đồng;

• Tiếp nhận thông tin, báo cáo từ nhân viên trong bộ phận. Tiến hành rà soát nội dung trước khi trình ký Trưởng phòng kinh doanh phê duyệt.

• Cập nhật SO từ phần mềm mới sang phần mềm cũ trong thời gian Test phần mềm;

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.

0
    0
    Giỏ hàng của bạn
    Giỏ Hàng Của Bạn Trống
    Scroll to Top