blog
admin

CƠ HỘI NÀO CHO CƠ KHÍ XUẤT KHẨU?

Hai Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp cơ khí tại một số địa phương trên cả nước như hỗ trợ đào tạo hệ thống quản trị sản xuất, hệ thống quản lý kinh doanh; nâng cao năng lực đáp ứng các

Read More »
GIẢI PHÁP
admin

GIẢI PHÁP NÀO CHO NGÀNH CƠ KHÍ, CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM?

Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên ngành cơ khí Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Ngành cơ khí, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã làm được những gì? Theo ông Nguyễn Chỉ Sáng, ngành

Read More »
0
    0
    Giỏ hàng của bạn
    Giỏ Hàng Của Bạn Trống
    Scroll to Top